Διαφήμιση

Εάν θέλετε να προβληθήτε και εσείς στην έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή του Retail & tobacco News, επικοινωνήσετε μαζί μας:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Γεώργιος Π. Δούκας
Τηλ.: 2103302840 – 6975 903688  
fax 2103304006
e-mail: 
doukas@spekamila.gr