Υποχρεωτική η χρήση καρτών για πάνω από 500 ευρώ

0
2656

Κατατέθηκε στα μέσα του μήνα το πολυνομοσχέδιο των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης που περιλαμβάνει τις διατάξεις για την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα των επιχειρήσεων, καθώς και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (πλαστικό χρήμα) και την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων.

Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της νέας χρονιάς, κατατέθηκαν στη Βουλή οι διατάξεις για το πλαστικό χρήμα. Ερωτηματικά προκαλεί εάν το σύστημα θα προλάβει να ενεργοποιηθεί από τις αρχές του επόμενου έτους, με δεδομένο ότι σχεδόν σε κάθε άρθρο του νομοσχεδίου, που ορίζει τι πρέπει να κάνουν φορολογούμενοι και επιτηδευματίες, προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων, οι οποίες θα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες.

Ενδεικτικό είναι ότι υπάρχει ειδικό άρθρο (75) που δίνει εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών να θεσπίσει, με απόφαση, νέα μέτρα, κίνητρα και όποια άλλη λεπτομέρεια, προκειμένου να προωθηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές!

Μεταξύ άλλων καθιστά υποχρεωτική τη χρήση καρτών για όλες τις συναλλαγές που η αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ενώ συνδέει το αφορολόγητο ποσό με συγκεκριμένο ύψος δαπανών που θα πρέπει να κάνει ο κάθε φορολογούμενος με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ανάλογα με το εισόδημα του. Ακόμη προβλέπει τις διαδικασίες για την οικειοθελή αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων, θεσπίζοντας πρόσθετο ποσό φόρου που κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση, με αντάλλαγμα την απαλλαγή από άλλα πρόστιμα, και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που στοχεύουν στο να ενισχύσουν τη φαρέτρα άμυνας της εφορίας στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τα δημόσια έσοδα, είτε με τον εντοπισμό αδήλωτης φορολογητέας ύλης είτε μέσω της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων των προηγούμενων ετών.

Βασικές προβλέψεις

Στις βασικές προβλέψεις για το πλαστικό χρήμα προβλέπονται τα εξής:

– Υποχρεωτική η αποδοχή καρτών από τους επιτηδευματίες αλλά με υπουργικές Αποφάσεις θα οριστούν οι προθεσμίες, οι διαδικασίες αλλά και οι κυρώσεις για κάθε δραστηριότητα.

– Οι επιτηδευματίες πρέπει να ενημερώνουν με σαφήνεια στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο ότι αποδέχονται κάρτες διαφορετικά προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

– Οι ελάχιστες δαπάνες με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα ανάλογα με το ύψους του εισοδήματος (προοδευτική κλίμακα). Δηλαδή: Έως 10.000 ευρώ στο 10%, μεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ στο 15%, 30.000 ευρώ και άνω στο 20% και μέχρι 30.000 ευρώ δαπάνη

– Ποινή φόρου 22% στη διαφορά μεταξύ της απαιτούμενης και της δηλούμενης δαπάνης με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα.

– Όσοι εξαιρούνται από την υποχρέωση δαπανών με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα, οφείλουν να συγκεντρώνουν το αντίστοιχο ποσό σε αποδείξεις.

– Με υπουργική Απόφαση θα οριστούν οι δαπάνες που εξαιρούνται, οι κατηγορίες των φορολογούμενων που εξαιρούνται, τα επιπλέον κίνητρα για όσους πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές πέρα από το απαιτούμενο ποσοστό κ.λ.π.

– Οι ιατρικές δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψιν για την προβλεπόμενη μείωση του φόρου κατά 10% μόνο εφόσον πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα.

– Οι διατάξεις για το πλαστικό χρήμα αφορούν στο φορολογικό έτος 2017, δηλαδή τις δαπάνες που θα γίνουν την επόμενη χρονιά.

– Τέλος στα μετρητά για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ (ως σήμερα το όριο είναι 1.500 ευρώ).

– Τα δεδομένα των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα διαβιβάζονται σε ειδική βάση δεδομένων της ΓΓΔΕ. Με υπουργική Απόφαση θα οριστούν διαδικασίες, εξαιρέσεις, τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας κ.λ.π.

– Κάθε χρόνο θα διενεργούνται Λοταρίες με βάση τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Με υπουργική Απόφαση θα οριστούν όλες οι λεπτομέρειες, όπως η συχνότητα των κληρώσεων, τα έπαθλα κ.λ.π αλλά η ετήσια δαπάνη του Προϋπολογισμού δεν θα ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

– Η μισθοδοσία δεν θα είναι εφεξής εκπιπτόμενη δαπάνη για τις επιχειρήσεις αν δεν τελείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

– Προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ για όσους «πειράζουν» τις ταμειακές μηχανές

– Γίνεται πιο αυστηρό το πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών απαιτώντας την ονομαστικοποίηση όλων των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Μεταξύ άλλων προβλέπονται επίσης ειδικές υποχρεώσεις για τις εταιρίες ηλεκτρονικού στοιχηματισμού, με προφανή στόχο να αντιμετωπιστεί το ξέπλυμα χρήματος.

Αποκάλυψη εισοδημάτων

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τα αδήλωτα εισοδήματα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όσοι επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις στην εφορία έως την 31.5.2017 για εισοδήματα που δεν είχαν δηλώσει στο παρελθόν. Για τα εισοδήματα αυτά θα προβλέπεται πρόσθετος φόρος 8% αν η δήλωση υποβληθεί έως 31.3.2017 και 10% αν η δήλωση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή και έως 31.5.2017. Ο πρόσθετος αυτός φόρος θα προσαυξάνεται κατά 25% για δηλώσεις που θα αφορούν εισοδήματα έως το 2001, 23% για εισοδήματα ως το 2002, 22% για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί ως το 2003, 16% για εισοδήματα αδήλωτα ως το 2004, 15% έως το 2005, 12% ως το 2006, 10% ως το 2007, 6% ως το 2008, 5% ως το 2009 ενώ για τα εισοδήματα από το 2010 και μετά δεν προβλέπεται προσαύξηση.

Από εκεί κει πέρα, προβλέπονται μια σειρά από περιπτώσεις που ο πρόσθετος φόρος προσαρμόζεται ανάλογα. Έτσι, για όσους λάβουν εντολή ελέγχου ή πρόσκληση για παροχή πληροφοριών στο εξής (μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου) και υποβάλλουν δήλωση μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία αυτή, τότε ο πρόσθετος φόρος κυμαίνεται από 15% έως 30%, αν κοινοποιηθεί εν τω μεταξύ ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου.

Για τους φορολογούμενους στους οποίους έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή έχει κοινοποιηθεί πρόσκληση παροχής πληροφοριών, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση σε 60 μέρες από τη δημοσίευση του νόμου, με πρόσθετο φόρο 13%.

Χρήση των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων τους μπορούν να κάνουν και οι φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου ή έχει ζητηθεί παροχή πληροφοριών, έως την 31.5.2017.

Η καταβολή της οφειλής που προκύπτει από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων γίνεται εφάπαξ σε 30 ημέρες από την υποβολή της δήλωσης, είτε μέσω ρύθμισης τμηματικής καταβολής στην οποία μπορεί να ενταχθεί ο φορολογούμενος.

Το αφορολόγητο

Το νομοσχέδιο συνδέει το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος με τη χρήση πλαστικού χρήματος. Έτσι, από το 2017, όσοι έχουν εισόδημα ως 10.000 ευρώ, για να δικαιούνται το αφορολόγητο θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δαπάνες με τη χρήση κάρτας για το 10% του εισοδήματος τους. Για εισοδήματα από 10.001 έως 30.000 ευρώ, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 15%, και για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, σε 20% και μέχρι ποσού 30.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι δαπάνες μέσω καρτών υπολείπονται του προβλεπόμενου ποσοστού δαπανών για το αφορολόγητο, τότε επί της διαφοράς θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%.

Για όσους εξαιρεθούν από την υποχρεωτική χρήση καρτών, θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογης αξίας αποδείξεις αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

0 0 vote
Article Rating
Εγγραφή στη ροή σχολίων
Ενημέρωση για
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments